Κούκλες          
14500 – Η πρώτη μου Ζουζούνα 14551 –Ζουζούνα Γιατρός / Πιπί
14452 –Ζουζούνα η Φλύαρη!
   
© ΙΔΕΑ Hellenic Design AE